122
 
                   
                   
     
 

 

 

 


PSP演示展示

姓名:张京娜
性别:女
班级:电脑05-2

设计理念:这是为PSP机设计的一款开机画面,想要传达的信息是,多彩,新颖,创新。生活就像万花筒一样,无时无刻不在绽放光彩。摩登时代光影交错。这是一个联想胜于枯等的时代,这是一个你不躲也躲不开的轮回。 
         
             
  © 2007 哈尔滨理工大学艺术学院 版权所有 E-mail:yuwen4481@126.com  
学生作品 精品赏析 软件教程 设计动态 首页